گل خونه

یک فاصله ، یک فاصله

از آبروی رفته ام

با دست تو

از چشمهای نا امید و خسته ام

تا چشم تو

از دستهای سرد من

تا دست تو

از دردتنهایی دل

تا وصل تو

از روزهای رفته ام

تا فصل تو

از التماس بودنم

تا لمس تو

از عاشقی مردن به راه و رسم تو

یک فاصله ، یک فاصله

از مرگ من

تا هست تو

نوشته شده در چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ توسط الهه نظرات () |

آرزو در دلکم مرد که مرد

روح از کالبدم رفت که رفت

مزه لحظه وصل

نامده ، بار سفر بست و برفت

چشم من خیره به در

روح من در تنگنای حسرت و تنهایی

دست من سرد و کرخت

در پی دستانی ، که رسد از راهی

قلبم آزرده ز عشقی دیرین

می کشد حسرت روزی شیرین

آرزو در دلکم مرد که مرد

روح از کالبدم رفت که رفت

چشم من خیره به در

روزها می آیند

زندگی می گذرد

نوشته شده در شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ توسط الهه نظرات () |

Design By : Mihantheme