گل خونه

خسته ام از همه دلتنگی اين سقف کبود

خسته ام از تنش تنهايی

و گريزی ناچار از اينهمه تلخ

خسته از شبهای مهتابی

خسته از چون و چرا  پرسش دهر

                                              خسته از ظلمت شب  جام زهر

بی گمان تار تنيده ام به خود

                                              تاری سخت

و منم زندانی

و در اين زندان تنهايی

                                ای دريغ ؛ روزنه ای ؛ پنجره ای ؛ ديواری

همه تاريکی و درد

هو هوی جغدی شوم

                                 که بر شاخ اميدم؛ نوميدی می خواند

خسته از اين دودلی ؛ اين ترديد

                                              خسته از بوی غم و تنهايی

و سکوتی پر حجم

                             که در اين حجم حقير دل من می شکند

خسته ام ؛ خسته از انديشه اين ترس عظيم

                                      خسته از تابش يک نور عجيب

خسته از بيهودگی ؛ بی ياری

                                       همدمی ؛ فانوسی؛ ديوانی

خسته ام؛ خسته از اين گردش بی چون و چرای شب و روز

***

تشنه ام؛تشنه يک قطره نسيم

                                              تشنه بوی اقاقی؛ بوی عشق

تشنه ام؛ تشنه نوشيدن نور

                                          آه ؛ گلبانگ غروب

تشنه ام ؛ تشنه آن دشت غريب

                                         که در آن آوايم؛ پر پرواز آرد

تشنه ام؛ تشنه يک ابر بزرگ

                                        که ببارد بر سرم قصه پر غصه عشق

تشنه ام؛ تشنه يک جام سپيد

                                        که در آن هيچ نباشد جز عشق

تشنه ام؛ تشنه يک نغمه شاد

                                          تشنه باغ پر از عطر بهار

تشنه بوی گل و پونه و ياس

                                         تشنه بال و پر پروازم

اگه يارايم کرد ؛

                        بروم تا افلاک

نوشته شده در سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ توسط الهه نظرات () |

Design By : Mihantheme