گل خونه

توی راه هایده گوش داده‌بودم وهمش یاد گلی افتاده‌بودم.ریز ریز اشکام پایین اومده‌بود و بغضموقورت داده‌بودم.بهداد کوچیکتر که بود هروقت توی تلویزیون هایده رو می‌دید می‌گفت مامان‌گلی .از دید اون شاید صورتش شبیه بود ولی برای من چیزای دیگه‌ای بود که صدای هایده منو یاد گلی می‌انداخت .شاید چون اونوقتها که خونه‌ی پدری بودیم و اتاقمون مشترک‌ همیشه هایده گوش می‌داد ، شاید چون اصلا هایده رو با گلی شناختم. هی تصویرای مزخرف اومده بودن و جلوی چشمم رژه رفته‌بودن.فکر کردم کاش با ویولت حرف‌بزنم،شاید هیچ‌کس نتونه مثل اون آرومم‌کنه.بعد فکرکردم خُب اگه هر کسی که به نوعی درگیر این بیماری بشه بخواد بره سراغ ویولت که دیگه چیزی از این دختر نمی‌مونه. هی با خودم حرف زدم که چیزی نیست، اینقدر گنده ش نکن، اینقدرمنفی فکرنکن ، ولی آخه مگه میشد؟

در کلاس که باز شد و چشمهای سرخ همکلاسی‌مو رو دیدم دلم ریخت، انگار پشت هم سیگار کشیده‌بود،نشستیم پایین پله ها روی‌زمین، حرف‌زدیم، آروم‌شد، گفت حالاکه برام حرف‌زده حالش بهتره . آرزو یه داستان خیلی‌خوب خوند، اینقدر تصویرایی که داده‌بود خوب‌بود که مدام بغضم بالا و پایین می‌رفت. داستان پدرومادری که دارن دعوا می‌کنن و دو تادختربچه که توی اتاقشون همدیگه رو دلداری میدن، بزرگتره کوچیکه رو. مدام که آرزو داره داستانشو می‌خونه صورت گلی میاد جلوی چشمم لبخند میزنه، میره...

بچه‌ها طبق معمول هرهفته می‌خواستن بعد از کلاس برن کافه بشینن گپ‌بزنن،دلم می ‌خواست منم برم ، درددل کنم ،با یکی حرف‌بزنم، ولی باید می‌رفتم تجریش برای تولد رعنا خرید‌می‌کردم. می‌دونستم که دیگه نمی‌رسم وقت‌دیگه‌ای برم . وسطهای سربالایی شلوغ و نفس‌گیر دربند، پشت صف طولانی پارکینگ تندیس، یه آقایی دلش برام سوخت وجای پارک‌شو داد بهم. داشتم خرید می‌کردم که زنگ زد، گفتم که چند دقیقه بعدتر زنگ‌بزنه، توی راه برگشت از همون سربالایی نفس‌گیر دوباره زنگ‌زد. نفس‌نفس میزدم ،از سرما ،از سربالایی‌ ،از بارِ سنگین خرید یا از هیجان شاید. صدای مهربونش آرومم کرد،چپیدم توی ماشین و حرف‌زدم، نمی‌دونم چرا ولی فکر‌می‌کردم باید همه ‌چیو بهش‌بگم، برعکس خودش که همیشه فکر‌می‌کنه من هیچی رو بهش‌نمی‌گم. ازهمه‌جا براش‌گفتم ، آروم شدم. انگار از یه سربالایی که داری میری بالا یکی دستشو بزاره پشتت و بگه برو من هواتو دارم.

 

نوشته شده در دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ توسط الهه نظرات () |

Design By : Mihantheme