پسرک ده - دوازده‌سال بیشتر ندارد.بچه‌ها می‌گویند افغانی‌ست ولی از آن مدل چشمهای کشیده‌ی مغولی که مشخصه‌ی افغانی‌بودن‌ست ندارد. صورت گرد و ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 37 بازدید
گفته‌بودم از خوابهایم می‌ترسم؟ خواب‌دیده‌بودم از یک‌جایی به‌بعد راه تمام‌شده‌بود و فقط بیابان‌بود .به کلبه‌ای رسیده‌بودیم . وسط یک‌بیایان‌دور.رفته‌بودی که ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 24 بازدید
می‌دانی،تنها کسی‌هستی که این‌سالها پیوسته ومدام توی خواب‌های بی‌سروته من پرسه‌می‌زنی.خواب‌هایی که خودم هم نمی‌دانم ازکجا‌می‌آیند،به کجا‌می‌روند. چرا این‌قدر واقعی‌اند، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید
صدای قلب نیستصدای پای توستکه شب‌ها در سینه‌ام می‌دوی ‏.. . کافی‌ست کمی خسته‌شویکافی‌ست بایستی. ‏گروس عبدالملکیان
/ 1 نظر / 21 بازدید
- گم‌شدم،به همین‌سادگی.مسخره‌بود ولی هرچه فکرکردم یادم‌نیامد کجا‌هستم و کلا آمدنم بهر چه‌بود.حافظه‌ی کوتاه‌مدت‌م کلا به ها رفته‌ست.در عوض حافظه‌ی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
11 پست
آذر 88
14 پست
آبان 88
13 پست
مهر 88
13 پست
شهریور 88
13 پست
مرداد 88
18 پست
تیر 88
14 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
9 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
12 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
2 پست
دی 86
2 پست
مهر 86
3 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
9 پست
آذر 82
11 پست