چیزی شبیه من...

در دستشویی رو باز میکنم که آبی به صورتم بزنم تا شاید سردی آب سوزش قلبم رو مرهمی باشه هر چند موقت، تا شاید ختم این غائله باشه هر چند کوتاه، تا شاید این هق هق امان بده هر چند برای یه لحظه. نگاهم که به آینه و چشمهای ورم کرده ی قرمز می افته، دوباره همه چیز از اول تکرار میشه، دوباره دستی دلم رو چنگ می زنه و مچاله می کنه و میندازه زیرِ پا ، دوباره دلم به حالِ خودم می سوزه، دوباره حالم از خودم و این دلسوزی احمقانه بهم می خوره، دوباره حالم از این نگاهِ غمزده ی نمناک بهم می خوره، دوباره حالم از این زندگی بهم می خوره...

/ 4 نظر / 15 بازدید
نرگس

طنز سینمایی - اگر درباره الی را کارگردانان دیگر ساخته بودند چه می شد؟ در وبلاگ خورشید تیسفون.

رضا

بیک سفر تنها برو خودت دست خودت بگیر وجائی که نمی شناسی من این کارو کردم برام خوب بود شاید برای تو هم مفید باشه. البته با عرض پوزش