شب پاييزی

روزی از این روزها

در شبی پاییزی

دو دل از ان کوچه می گذرند

کوچه سرد و مه آلود خیال

طپش نبض تو را می شنوند

و صدای باران

سرخی گونه من

عطش بوسه تو

شاخه ها در تن هم می پیچند

که نبیند چشم ماه

شرم یک لحظه نگاه

در شبی پاییزی

/ 3 نظر / 5 بازدید
مهرداد

و تکرار ها... اين سهم من از زندگی نيست. سوار بر چرخ گردون... آه.... ساليان سال است که اين آبادی از من می گذرد. کودکانش هوهو کنان و زنانش شيون کشان و مردانش پای کوبان. خاک بر سر، می ريزم.

مجيد

سلام . خيلی قشنگ بود ولی من نميدونم چرا هی ميخوام اين شعرو بنويسم . بي تو ، اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم . نميدونم والا . بدرود

بی نام!

کامنتم رو ايمل کردم...سحر خيز!