ببین که آب میشود قطره به قطره قلب من

یک وقتهایی یه حسی ، یه حرفی ، یه بغضی به آرومی میاد و توی وجود آدم لونه میکنه  و می دونی حالا حالاها قصد رفتن نداره ،یه وقتهایی نشستی توی یه جمعی و باخیال عطر تنی عشقبازی می کنی ، یه وقتهایی توی چشمها نگاه می کنی و لال مونی می گیری ، یه وقتهایی نشستی توی تاکسی پر از آدمهای غریبه و بغض می کنی ، یه وقتهایی هم مثل حالا توی سکوت نیمه شب و از سر دلتنگی زل میزنی به صفحه مانیتور و هق هق می کنی...

/ 2 نظر / 5 بازدید
علی

پس شما هم دیشب حالت خوش نبود...

ساسان م

اون میشه بغض میشه هق میشه درد میشه زهر .... میشه گریه البته اگه بشه...