روزمره گی

این روزا همه چیز مثل حرکت لاکپشت روی یک سطح لغزنده است‌ آنقدر آهسته که انگار در جا می زنم.....نه این تغییر خوب سال نو نیست قرارمان چیز دیگری بود.

دوباره سعی کن......

/ 0 نظر / 3 بازدید