دلم گرفت از آسمون

هم از زمين......هم از زمون

 

.........................................

و زندگی آبی است و جريان دارد

و مرگ سپيد است و حقيقت دارد.....

متاسفم......همين

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
امير حسين

قرار وبلاگی برايه کمک به زلزله زدگان بم به اميد حضور سبز شما............. بيايد دست به دست هم دهيم و غم از دست دادن عزيزان و بی سرپناهی را برايه هم وطنانمان اسان کنيم باشد که دوباره به کلمه انسان دوستی معنايی دوباره ببخشيم