دلتنگم...

اون از مامان اینا که به بهانه پرواز امارات یه هفته هم برای حُسن ختام سفر طولانی شون توی دوبی موندن و هی هر روز میگن فردا میاییم ، اون از خواهرم و فسقلی اش که طبیعت و خنکی اردبیل حسابی بهشون مزه داده و انگار حالا حالاها قصد اومدن ندارن ، اون از دوست چندین و چند ساله ام که بدون خداحافظی گذاشت و رفت سوئد ، اون هم از تو که ...

این هم از من که به قول شوهر آلوچه خانوم اوضاعم شوروی در حال فروپاشی است...

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
علی

امان از این "تو که..."!!

تبسم

hoی خب بابا تو هم به خودت خوش بگذرون برو عشق و حااااال[گل][قلب][ماچ]