به آنکه نامش جاودانه شد...ندا

با درماندگی صدایت می زدند ، نگاهت می کنم ، نه... خدایا هنوز زنده است ... قلبم به سینه می کوبد، صدا توی گوشم زنگ می زند ،ندا نترس...ندا نترس...نه نمی ترسی ، که اگر ترسی بود بسترت سطح سرد خیابان ملتهب شهر من نبود...نگاهم عاجزانه التماست می کند، بی تفاوت به تیتر این ویدئو لعنتی...زنده بمون...گل من زنده بمون...صدا التماست می کند، ندا بمون...ندا بمون... خون که روی صورتت می لغزد، بغض خفه شده را فرمان انفجار می دهد و نا خود آگاه زار می زنم ،نفسم حبس می شود،به چه جرمی؟! به کدام گناه؟!! چشمهای معصومت به نقطه نامعلومی نگاه می کند ، به دورترین و نزدیکترین روزهای این سرزمین شاید ، به امیدهای بر باد رفته ، به اشکهای ریخته شده ، به مادر های دل خون ، به پدر های داغ دیده ، به ایران سرخ و سبز فردا شاید...

داغ تو سرخ ترین لاله ما تا ابد خواهد ماند...

/ 6 نظر / 4 بازدید
مردی در انتهای راهرو

سلام الهه من اشکم بند نمی اومد اخرین شعرم رو بخون در مورد اون جوون اصفهانی ست که تیر می خوره تو گلوش مراقب خودت باش

Nafiseh

Vahshatnak bood. halam bade

علی

نقطه ی نا معلوم امتداد نگاهش وجدان همه ی ماست.

کامران

ندای آزادی چه ساده از بوی نارنج و ترنج و بابونه چه ساده از هوای مرطوب این سرزمین گذشتی مگر نه آنکه وارث تنهاترین شقایق این خاک مگر نه آنکه طلای دار آسمان بودی باشد برو به باد نمیگویم به آفتاب هم نمیگویم گفتی از پلکهای خواب آلود دریا بوی شب و سکوت و ستاره می آید های ابرک زخمی بی پای من مظلومکم چه ساده از بوی نارنج و ترنج و بابونه چه ساده از هوای مرطوب این سرزمین گذشتی حالا فصل غمگین خوابهای من از راه رسیده است فصل باران های تنهایی فصل هزار دوستت دارم آه ای کاش نشانیت را می دانستم

یک آزادی خواه

صدای آزادی اینجا زمین از مرگ هراندیشه خون است اینجا سرای عاشقان آلاله گون است آلاله ها گلاهای سرخ داغ دارند این داغ ها در سینه هامان بیشمارند هر سو سواران سحر افتاده بر خاک چشم ستاره بسته بر دامان افلاک یکسو شتابان لاله کاران می گریزند یکسو همه آزادگان سینه سر چاک اینجا قیامت هم قیامی تازه کردست اینجا نبرد بادها با برگ زرد است هرگز گلی با رنگ آزادی نروید وقتی که انسان خفته باشد گاه پیکار اگر خانه ویرانه دست دشمنان است ننگ است آرش را اگر چه بی کمان است

برادر ندا

اله جان انتقام ندا را میگیریم