چاه

اگر بیژن به ژرفای سیه چالی چو دوزخ - ژرف-

                                                          در بند است

اگر بر محبسش سنگی ست

بس سنگین،

مرا غم نیست

که میدانم

منیژه بر سر آن چاه

چون آتش برافروزد

تهمتن

          - این همیشه مرد میدان-

                                             می رسد از راه

و بیژن را

           رها می سازد از تاریکی آن چاه

ولی این غم...

ولی این غم مرا دلگیر می دارد

- کنون که رخش با رستم

زخود بیخود ، به چاهی ژرف

به پهلوشان نشسته تیغ

وبر سرشان - شغاد - آن نابرادر مرد

کدامین تهمتن

                  یا مرد میدانی و یا ...

خواهد رسید از راه

که بیرون آورد با رخش

رستم را ز ژرف چاه ؟

 

" احمد فلاح "

/ 2 نظر / 3 بازدید
فريد

روزي زمان از آن ماخواهد بود روزي كه زنجيرها گسسته شوندبا شهامتي كه در ما بيدار خواهد شداز يك عشق رها و بي قيد روزي فرا ميرسد كه روياهاي ناباورانه امروز را باور كنيم روزي كه ما عشقمان همان عشق پنهان امروز را آشكار كنيم دور نيت روزي كه زندگي برايمان ارزشي ديگر پيدا كند روزي كه سرانجام اشكها و غمها را در كنار عشقمان بپذيريم و با گامهاي استوار از ميان هر طوفان بگذريم روزي زمان از آن ما خواهد بود دنيايي تازه با درخشش اميدهاي نو براي تو و براي من

باران

تو را صدا کردم ... از میان شیشه .. از میان مه ... و کیفیت صدای من در هوا ماسید ... . سلام مهربان ... گل های گل خانه ات بوی پژمردگی می دهند، چنان که دل من ...[گل]