همیشه در صحنه!

 

یه سکانس دردناک " جدایی نادراز سیمین" پیرمرد از فرط استیصال خودشو خیس‌می‌کنه.ملت توی سالن سینما می‌خندند! خنده که نه ریسه میرند!‌ حالا به‌درک که بغل‌دستی و خیلی‌های دیگه بغض‌داره خفه‌شون‌می‌کنه. مهم اینه که اومدی سینما خوش‌بگذرونی پس باید بخندی!

یه سکانس دردناک "اینجا بدون من" معتمدآریا باز از فرط استیصال و گریه نفسش بنداومده و نمی‌تونه حرف‌بزنه. ملت انگار کمدی‌ترین صحنه‌ی زندگی‌شونو دیدن. هرهر می‌خندند!

آره می‌دونم .به قول دوستم ما همون ملتی هستیم که اگه یک بدبختی چاقو خورد یا داشت می‌مرد، موبایلمون همیشه آماده‌اس تا از آخرین نفسها و جون‌دادنش فیلم‌بگیریم!

ولی واقعا چی به‌سرملت اومده؟چه‌مون‌ شده؟ کجا داریم‌میریم و به‌چی می‌خوایم‌برسیم که توی همه‌چی دنبال فان و سرگرمی می‌گردیم، حالا به‌درک که قضیه اصلا فان‌نیست و خیلی هم اسفناکه! مهم اینه که ما همه‌چی رو حواله‌دادیم به ت.خ.م چپ‌مون.

/ 1 نظر / 27 بازدید
پریناز

نمای خوبی بود از ملت بحران زده مون. خودشونم حالیشون نیست.