مرگ سه بار در نمی زند!

با این دفعه میشه درست سه بار که سه نفر از جمله خودم خواب می‌بینیم که من مُردم، یعنی به همین سادگی هم که نه ، هر سه خواب‌دیدیم که توی یکی از همین شلوغی‌ها دنبالم می‌کنند و من کله‌خر بازی در‌میارم و اونها هم شلیک می‌کنند و بنگ !! تمام.

محل خوابی که خودم دیدم میدون تجریش بود، دقیقا بعد از اینکه از پشت‌سر بهم شلیک کردند حس‌کردم که مُردم و واقعا هم انگار مرده‌بودم. ولی حالا اینکه چرا دو نفر دیگه هم باید دقیقا همین خواب رو برای من ببینندبا توجه با این که نه تنها کَله خَر نیستم بلکه بسیار بزدل و ترسو تشریف دارم دیگه خدا می دونه!

/ 3 نظر / 11 بازدید
حمید

از قدیم مونده خواب زن چپ می زنه[چشمک] ولی دوست سبزم مواظب باش از این کثافت ها همه کار بر می یاد. مواظب خودت باش.[گل]

پیپ خسته

تعبیر خواب شما اینه که حالا حالا ها زنده هستی و تا دوازده سال بعد ،هر چهار سال یک بار در اعتراضات خیابانی نسبت به انتخابات که در آنها مموتی انتصاب می شود شرکت می کنی و بعد از 12 سال بی خیال قضیه میشی و میگی گور باباش!!!تو خوابت یه خبر خوش می بینم. یه دختر هم هست که چشمش دنبال مرد زندگیته...[خنده]

روانی

تولدت مبارک باشه خانومی[ماچ]