شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو می بندی

از در که میام تو سراغشو می گیرم ، مامان میگه سر و صدا نکن بچه بیدار میشه ، تازه با هزار بدبختی خوابوندیمش وروجکو . میگم دلم براش یه ذره شده فقط نگاش میکنم ، روی تخت مامان اینا خوابیده ، میرم آروم کنارش دراز می کشم ، به پهلوی راست خوابیده و پشتش به منه ولی بوی خوبش رو از همین فاصله میشه حس کرد ، نیم خیز میشم تا صورتشو ببینم که مثل فرشته ها پاک و معصوم خوابیده ، دستمو میزارم روی تنش ، قلبش مثل گنجشک تند تند میزنه ، دلم با هر ضربه قلبش که زیر دستم حس می کنم زیر و رو میشه. طره ای از موی فری اش به گردنش که توی خواب عرق کرده چسبیده ، مو رو کنار میزنم و گردنش رو بو می کشم و می بوسم ، همون جایی که بوی بچه میده ، همون بویی که آدمو مست می کنه . توی خواب یکهو نفس عمیق می کشه و یه لبخند قشنگ می زنه ، با خودم فکر می کنم داره خواب چی می بینه ؟ نور مهتاب از لای پرده دزدانه توی اتاق سرک کشیده و سایه مژه های بلندش روی صورتش افتاده ، آرامشی داره که دلم می خواد بغلش کنم و محکم به خودم فشارش بدم ، آروم زیر گوشش زمزمه می کنم  بره کوچیک خدا ، کاش هیچ وقت مثل ما آدم بزرگا از این دنیای پاک و پر صداقتت جدا نشی ، کاش دلت همیشه کودک بمونه ، کاش ...

/ 5 نظر / 4 بازدید
Sir.GoD

چه رااااااضی ام خدااا... اووووووووووووووف..نگیییییییییییااااااا...یعنی تو ان حالت بری لپِ ترششو بکششییی همچین که جیگرت حااال بیاد...بعدم بطن ِ چپشو(البته اگه پسر بود ت.خم همون سمتیشو!!) یه دندون محکم بیگری که از تخت پرت شه پایینو مامن اینا بیان با پس گردنی عین بز از اتاق بندازنت بیرون! از طرف یک بیمار مبتلا به سادیسم ماژور!

مزیم

سلام.می دونی خیلی خوب می نویسی؟

رضا

زیبا بود هم احساس ات و هم نوشته ات

باران

آدما چقدر زود کودک روشن درونشون رو دور میندازن تا از بزرگ شدن لذت ببرن ... و چقدر دیر به دنبالش برمی گردن تا از دنیای پر از لجن بزرگسالی بیرون بیان ... کاش دلت همیشه کودک بمونه ... . سلام مهربان ... بیا ... چند خطی از درد گفته ام ...[گل]