کمتر از یک دقیقه

پشت پنجره آشپزخونه ایستاده بودم و بچه گربه ای رو نگاه می کردم که توی باغچه جلوی خونه با خودش بازی می کرد، تصویر قشنگی از یه حس قدیمی له شده توی ذهنم اومد و رفت، کمتر از یک دقیقه .بچه گربه سرش رو بالا گرفت و با چشمهای سبزش زل زد به من، مطمئن بودم منو نمی بینه چون شیشه رفلکس بود ولی با این حال همون جا بی حرکت مونده بود و نگاهم می کرد. انگار کسی صدام کرد ،ولی من که تنها بودم! صدا خیلی نزدیک و آشنا بود. انگار کنار گوشم اسمم رو زمزمه کرده بود. کمتر از یک دقیقه ، ماگ سفید چای از دستم افتاد و شکست ، همون ماگ سفیدم که خیلی هم دوستش داشتم. اصلا نفهمیدم چرا؟!

/ 4 نظر / 4 بازدید
Ary@n

به! نفهمیدی کی بود؟ خوب معلومه دیگه.وقتی فقط شما بودی و گربه هه اون بوده که صدات کرده.حتما کارت داشته.راستی از کجا معلوم که گربه ها پشت شیشه رفلکس رو نبینن؟

رضا

کمتر از یک دقیقه چیزی نوشتی که بشتر از یک ساعت بهش فکر کرد م و بجائی نرسیدم اما برام جالب بود هم نوشته ات و هم فکر کردن خودم

علی

اون به خودش نگاه میکرده و تو به اون....