چله نشین

سیبی برداشت و بو کرد ، بوی تمام سالهای جوانی اش را میداد ، این شب چله با بقیه فرق داشت ...

هفت یا هشت ساله است ، گوشه حیاط خانه قدیمی روی تخت چوبی نشسته و مادرش موهای طلایی اش را شانه می زند ، آفتاب به گیشوانش حسودی می کند و روی پشت بام را قلقک می دهد ، رضا از خنده ریسه می رود ، رویش را بر می گرداند و توی چشمهای تیله ای پروین دخت زل می زند " مامان موهایم را بباف ، دو تایی بباف"

سیب را بو می کند ، سرخی اش را به لبانش می چسباند ، ده ساله است ، لحاف کرسی را تا روی بینی اش بالا کشیده و خودش را به خواب زده ، پروین دخت درد می کشد و ناله می کند ، بلقیس خاتون با تحکم فریاد می زند " این بچه رو از این اتاق ببرید بیرون ، ننه لیلا بدو آب جوش بیار " پروین دخت با صدایی که به زور شنیده می شود ناله می کند" با مینو کاری نداشته باشید، بیرون سرده بذار بخوابه" به زور میبرنش بیرون . صدای گریه نوزادی اتاق را پر می کند.

سیب را بو می کند ، پوست لطیفش را به گونه اش می مالد ، لپهایش گل می اندازند . دوازده ساله است ، دور حوض می چرخد و دستهایش را روی آب می کشد ، ماهی گلی ها فرار می کنند . ننه لیلا انارها را دانه می کند ، میترا کنار دستش نشسته و مینو را تماشا می کند، دلش غنج می رود ، دختر رعیت جماعت نباید با دختر خان هم بازی شود. میترا عاشق و شیفته زیبایی مینوست.

سیب را گاز می زند ، شیرینی اش را مزه می کند ، زنانگی اش می شکفد . هفده ساله است ، قلبش دیوانه وار به قفس می کوبد ، رهایش کن ، رها...

خان بزرگ کنار خاکستر سرخ نشسته و از سرخوشی مستانه می خندد ، پروین دخت گوشه مطبخ ریز ریز اشک می ریزد به رعیتها امر و نهی می کند ، رضا با تفنگ برنو پدر ته باغ تیر می اندازد.صدای گلسرخی از شیپور گرامافون بیرون می آیدو روی شاخه بید حلق آویز می شود. مینو و میترا دور از چشم همه سر در گوش هم نجوا می کنند. چه عشق نفس گیری...

سیب روی آب می رقصد ، ریسه ها چشمک می زنند ، تور سپید را روی سرش می اندازد ، کسی در باد کل می کشد ، چشمهای هر دو برق می زند ، دختر بزرگ خان شاه پری قصه ها می شود ولی دیگر نه خانی هست و نه یال و کوپالی ، همه کنار این منقل لعنتی خاکستر شد .نه، هیچ کس به روی خودش نمی آورد ، خان همان خان است و پروین دخت همان.

سیب گل می دهد،  سینه هایش پر از شیر می شود ، خان همه چیزش را در قمار می بازد ، پروین دخت می شکند ، خان نیمه دیوانه می شود.

سیب کرم بر می دارد ، کرمهای ریز ریز ، خان در کمال حقارت می میرد. بین مینو و مردش فرسنگها فاصله است ، مرد شب نامه پخش می کند ، مینو باردار است...

سیب سیاه می شود و نرم نرم می گندد از درون ، دستهایی سرد و غریب تن عریانش را لمس می کند ، نگاههای هرزه روی اندامش می لغزند و وجودش پر می شود از نفرت و شهوت...

سیب تکه تکه می شود و هر تکه ای گوشه ای را بویناک می کند ، همه رازهایش یک شبه برملا می شوند ، رازهای دردناک. مرد می شکند و له می شود. تکه ها را بند می زند و  می بخشد...

سیب را بو می کند ، این شب چله با بقیه فرق دارد ، نوه اش دستانش را دور گردنش حلقه می کند و اشکهایش را از روی چروکهای گوشه چشمش پاک می کند " نبینم مامان بزرگ غصه بخوری، پاشو بیا که نوه هات همه اومدن . راستی لواشک ها رو کجا قایم کردی؟"

/ 6 نظر / 3 بازدید
بی نام!

خوشحالم که بالهات رو باز کردی. به پروازت ادامه بده پرنده ی کوچولوی نارنجی. اندکی که اوج بگیری دیگه از سر و صدا و دود خبری نیست. دیگه خودت خواهی بود و شوق اوج گرفتن بیشتر. رسالت تو شاید همین پروازه. ادامه بده پرنده!

نيست

سلام داستان رو خوندم . فكر مي كنم فقط رفتن زن و غم مرد در داستان من وتو مشترك بود اما بويي كه ازنوشته ي تو شنيدم بسيار متفاوت بود از داستان من . زن نوشته ي من درد كشيده بود رنجور و عاصي و زن نوشته تو از يك آزادي روشنفكرانه پر بود .زن نوشته من مردش را ترك نمي كرد اگر مجبور نبود و زن نوشته ي تو از يك اختيار و رهايي انتخاب برخوردار بود . نمي دانم چر ااما حس كردم زن نوشته ي تو پايش را از درخانه كه بگذارد بيرون خيلي ها منتظرش هستند و جايي دارد براي رفتن كسي كه شايد بيرون آن حصار زناشويي انتظارش را ميكشد و زن نوشته من اما پراست از يك تنهايي غليظ . زن نوشته من هيچ كس را ندارد پشت آن در. ......... درضمن بوی سیب این نوشته ات رابسیار دوست دارم .

علی.س.

ممنون الهه عزیز خودت که قلم قشنگتری داری. قسمت بعدی اش رو نوشتم. دوست داشتی بخوون. لینکت میکنم.

علی

پاراگراف آخر قدرت بقیه نوشته را نداره...همچین فضاسازی نابی یه پایان متفاوت تر میطلبه....به نظر من البته.

باران

تا کی منتظر یگ شاخه گل از گلخانه ات بنشینم و نیایی؟! ... سفره ی شب یلدا را نمی توان تا چله ی نیامدنت صبوری کرد ... . سلام باغبان این همه حرف ... مهربان سیب و بوسه و انار ...[گل]

الهه

با نظرت موافقم علی جان خودم هم همین حس رو دارم ممنون