حرف

هزار حرف نگفته بین ما باقیست

دریغ و درد که هیچ کس باز گو نیست...

/ 3 نظر / 3 بازدید
باران

این رازهای نگفته ... این رازهایی که اینچنین در گلو می ماسند ... کاش فریادی برآید و آهی ... . سلام مهربان ...[گل]

رضا

اگر حرفه بهتره که گفته نشه چون اون حرفا بود که باعث فاصله شد . بوسه بعضی وقتها شاه کاره

ویدا

سلام .غم خاصی در نوشته هایت است که علتش را کاملا نتوانستم پیدا کنم !ولی باور کن ارزش بعضی حرفها در به زبان نیاوردنشان است .در واقع حرمتشان در نگفتنشان است . اگر گفتی حرمتشان از دست میرود.موفق باشی.