حسرت به دلی در باد

تلفن چهار بار زنگ می خوره و روی پیغام گیر میره ، این تلفن هم یا زنگ نمی خوره یا وقتی توی دستشویی یا حموم باشم زنگ می خوره. می دونم که الان شروع می کنه به ادا در آوردن و پیغام گذاشتن ، شیر آب حموم رو می بندم که بهتر بشنوم. اول از الو های کشدار و مسخره شروع می کنه تا میرسه به سوالهای چند گزینه ای. میگه بزار حدس بزنم کجایی ، می دونم که درست ترین حدس رو میذاره برای آخر.میگه ، نکنه خوابیدی و حوصله نداری جوابمو بدی؟ بعد مکث میکنه و میگه یا صدای موزیک اونقدر بلنده که صدای منو نمی شنوی؟ یا رفتی بیرون و نیستی که بخوای جواب بدی؟ یا حوصله نداری جوابمو بدی و خوابیدی؟ هان؟میگی این که همون سوال اولی شد؟! آهان فهمیدم، حتما توی حمومی و داری به پیغامم می خندی...

شیر آب رو باز می کنم و دیگه چیزی نمی شنوم ، نمی دونم کف شامپو توی چشمهام رفته یا چیزه دیگه ای داره اینجوری چشمهامو می سوزونه، ولی می دونم که زیر دوش جای خوبیه برای اشک ریختن.

 حالِ منه بی تو ، عصار (دانلود)

/ 5 نظر / 14 بازدید
مسافر

وبلاگ جالبی داری!!! تبریک میگم!!![گل][گل][گل]

من

خوبه که مثله همیشه درست حدس میزنه اونم با کلی ناز کردن و اشک نخواسته ی تو رو درآوردن.... خوشم اومد از این سبک نوشتن

بهنام

حمام، آواز، ... و صدای قشنگ تو!