آرزو در دلکم مرد که مرد

روح از کالبدم رفت که رفت

مزه لحظه وصل

نامده ، بار سفر بست و برفت

چشم من خیره به در

روح من در تنگنای حسرت و تنهایی

دست من سرد و کرخت

در پی دستانی ، که رسد از راهی

قلبم آزرده ز عشقی دیرین

می کشد حسرت روزی شیرین

آرزو در دلکم مرد که مرد

روح از کالبدم رفت که رفت

چشم من خیره به در

روزها می آیند

زندگی می گذرد

/ 2 نظر / 4 بازدید
نيما

سلام.... اي ول دوباره از اون شعرهاي قشنگ....

goldoone

سلام الهه خانوم گل قشنگ بود اما....مگه ميشه دلی که ميتونه دوباره جوونه بزنه آرزو توش بميره!؟!؟؟!!