نیمه زندگی

هنوز هم بعد از این همه سال چهرهویلان را از یاد نمی برم. در واقعدر طول سی سال گذشته همیشه روزاول
ماه که حقوق بازنشستگی را دریافتمی کنم به یاد ویلان میافتم.

 ویلان پتی اف کارمند دبیرخانهاداره بود،  از مال دنیا جز حقوقاندک کارمندی هیچ عایدی نداشتویلان اول ماه که حقوق می گرفتو جیبش پر می شد، شروع می کرد به حرفزدن . روز اول ماه و هنگامیکهکه ازبانک به اداره برمی گشت به راحتیمی شد برآمدگی جیب سمت چپاش راتشخیص داد که تمام حقوق اش را درآن چپانده بود. ویلان ازروزی که حقوق می گرفت تا روز پانزدهم ماه که پول اش ته میکشید نیمی از ماهسیگار برگ میکشید.  نیمی از ماهمست بود وسرخوش. من یازده سال باویلان همکار بودم. بعد ها شنیدم اوسی سالآزگار به همین نحو گذرانروزگار کرده است روز آخر که من ازادارهمنتقل می شدم، ویلان روی سکوی جلوی دبیرخانه نشسته بود وسیگار برگمی کشید. به سراغ اش رفتم تا از او خداحافظی کنم. کنارشنشستم وبعد از کلی حرف مفت زدنعاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کندزندگی اشرا سر و سامان بدهد تا ازاین وضع نجات پیدا کند. هیچ وقتیادم نمیرود، همین که سوال راپرسیدم به سمت من برگشت و با چهرهای متعجبآن هم تعجبی طبیعی و اصیلپرسید: «کدام وضع؟

بهت زده شدم. همینطور که به او زلزده بودم، بدون این که حرکتی کنمادامه دادم

همین زندگی نصف اشرافی نصف گدایی.

ویلان با شنیدن اینجمله همان طورکه زل زده بود به من ادامه داد: «تاحالا سیگار برگاصل کشیدی؟»

گفتم: «نه

گفت: «تا حالا تاکسی دربست  گرفتی؟

 گفتم: «نه»

 گفت: «تا حالا با یه دختر خوشگلقرارگذاشتی؟

گفتم: «نه»

 گفت: «تا حالا غذای فرانسوی  خوردی؟

 گفتم:«نه»

 گفت: «تا حالا یه هفته مسکو موندیخوشبگذرونی؟»
 
گفتم: «نه»

 گفت: «خاک بر سرت، تا حالا زندگی کردی؟»
 
گفتم: «آره...نه...نمی دونم

 ویلان همین طور نگاهم میکرد،

 نگاهی تحقیر آمیز و سنگین، به نظرحالا که خوب  نگاهش می کردممردیجذاب بود و سالم.. به خودم که آمدم ویلان جلویم ایستاده بود وتاکسیرسیده بود. ویلان سیگار برگیتعارفم کرد و بعد جمله ای راگفت
 که مسیر زندگی ام را به کلی عوضکرد، ویلان پرسید: «می دونی تاکی زنده ای؟

 جواب دادم: «نه»

ویلان گفت: «پس سعی کن دستکم نصف ماه رو زندگی کنی

ژ.ن: از یک ایمیل

/ 5 نظر / 3 بازدید
لاله

سلام الهه جان. راستش من خودمم اصلا تمایلی به قرص خوردن ندارم اما واقعا مستاصل شده بودم و چاره ای نداشتم الان هم دارم سعی میکنم از لحاظ روحی رو خودم کار کنم و خدارو شکر خیلی بهترم. بهر حال مرسی به خاطر نگرانیت. راستی چه متن جالبی گذاشتی. واقعا که زندگی کوتاهه ولی ما همش اندر خم یک کوچه ایم!

محسن بابایی

سلام منا بهت تبریک می گم واقعا وبلاگه قشنگی داری می خوام لینکت کنم اسمتو چی بذارم تو هم می تونی منو لینکم کنی. بای تا های[گل][گل]

خانومک

سلام خانومی ممنون از کامنتت.حق با شماست.تقریبا همه مشکلاتمون از دوریه.قهر میکنیم و تا شب نشده واسه هم میمیریم.نمیدونم چی میشه.من دارم میجنگم.هیچ شکی ندارم که بهش میرسم ولی میدونم خیلی سخته.روزای سختی پیشه رومونه حتی بعد از رسیدن.بازم به من سر بزن.من تازه با وبلاگت آشنا شدم.سره فرصت میخونم نوشته هاتو الهه جان.[ماچ]

رضا

اگر در ماه یک روز هم زندگی کنیم باز برنده هستیم . زندگی کردن من مردن تدریجی بود بس که ازرده شدم چشم بپایان دارم

نیلوفر

کاملا درست گفته ولی به شرطی اینکه این آینده نگریه دست و پا گیر بزاره ....