در ته کوچه مهر

دانه ای یافتم جنس بلور

در نهان دل خود کاشتمش

دلم ار شوری در خود پیچید

حس خوبی داشتم

شور و حالی داشتم

اشک ریختم سیراب شود

بوسه دادم مهربان شود

خون دل خوردم کمیاب شود

دانه ام جوانه زد رشد کرد

بار داد

ای دریغ ای دریغ!

میوه اش تنهایی

حاصلش اندوه بود

دلش از سنگ و

رخش بی نور بود

نه در آن از مهر خبری بود

نه از عشق نشان

دانه ام بی روح بود.

/ 14 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مجیدم

سلام . ممنون که به من سر زدی . شعرات مثل همیشه قشنگ بود . بدرود

emadbus

خيلی قشنگ بود .. پر از احساس... چی بگم؟!!! که نا گفنتم بهتر است...

NOOSHIN

مثل هميشه قشنگ بود...

اردلان(غار تنهايي)

چو شبروان سراسيمه ، گرد خانه مگرد/ تو خود بهانه خويشی پی بهانه مگرد/ تو نور ديده مايی به جای خويش در آی / چنين چو مردم بيگانه گرد خانهمگرد/ تويی که خانه خدايی بيا و خود را باش / برون در منشين و بر آستانه مگرد/ زمانه گشت و دگر بر مدار بی مهری است / تو بر مدار دل از مهر و چون زمانه مگرد / چو تير تيز گذشتی ز هفت پرده چشم/ کنون که در بن جانی پی نشانه مگرد/ بهوش باش که هر نقطه دام دايره ای ست / تو در هوای رهايی در اين ميانه مگرد / کمند مهر نکردی ز گيسوان بلند/ دگر به گرد سر من چو تازيانه مگرد

اردلان(غار تنهايي)

هيچ باد نفرتی هيچ باد شکی و هيچ خاک مسمومی قادر به از پا در آوردن اين درخت نيست چون از آب ديده ميخورد و از نور چشمانت نيرو ميگيرد درخت عشق هيچگاه هيچگاه ميوه تنهايی نميدهد هيچگاه دلش سنگ نمی شود هيچگاه بی مهر نمی گردد ميوه درخت عشق دوستي است محبت است به خاطر هم فدا شدن است ميوه درهت عشق نور چشمان عاشقان است ميوه درخت عشق خود عشق خود روح خداست همانی را که آدم را آن تکه گل بی مصرف را جان بخشيد خداوند ذره ناچيزی از عشق وجودش را در

اردلان(غار تنهايي)

<ادامه> تو شعر گمشده سايه ای شناختمت/ به سايه روشن مهتاب خامشانه مگرد///// اگر تنهايی نبود با هم بودن بی معنا ميشد اگر عشق نبود وصل بی هويت ميشد و اگر دل آزردگی ها نبود دوستيها رنگ می باختند/اين کلام را بارها گفته ام باز هم ميگويم عشق به مثابه همان جوانه است جوانه ای که بايد در دلت با خون دلت و با اشک ديده ات سيراب شود و رشد کند و جوانه که رشد کرد و بالغ شد و به بار نشست ديگر تبر زبده ترين هيزم شکنها هم قادر به قطع کردن درخت تناور نيست چون اين درخت آنقدر بزرگ و تناور شده که

اردلان(غار تنهايي)

<ادامه>هرگز تنها نميشدی شايد آن نيمه ديگر ديگر درخت نيمه ای که کامل ميکند اين درخت ناقص را خشکتنده باشی بدون آنکه متوجه باشی شايد آب ديده و خون دل نيمه ديگر رابه جايی غير از ريشهای درخت فرستاده باشی اما هنوز هم دير نيست نيمه ديگر هنوز نخشکيده نيمه ديگر هنوز در انتظار نگاه توست تا از آن نور بگيرد در انتظار اشکهای توست تا سيراب شود و در انتظار لبخند توست تا تمام عشقش را تمام ميوه وجودش را خاضعانه نثارت کند فقط کافی است اندکی فقط اندکی به او نظر بيندازی مطمئن باش ميشود همه چيز را از نو ساخت همه چيز را ///////موفق باشی <یا حق>

اردلان(غار تنهايي)

<ادامه>کابد آدم دميد و آدم جان گرفت تکه ای خاک به اشرف مخلوقات بدل شد و حال روی صحبتم با توست تويی که به درستی نميشناسمت يک چيز را برای هميشه به خاطر بسپار چشمها هرگز دروغ نمی گويند چشمها تنها نقطه ای هستند که اگر تمام وجودمان را پليدی و پلشتی بگيرد با ز سالم و پاک ميمانند و چشمها کليد قلبها هستند چشمان پاک در پشت خود قلبهای پاکی را نهان کرده اند اگر درخت تو برايت تنهايی و درد به ارمغان آورد مطمئن باش يک جای کار اشتباه کرده ای مطمئن باش اگر راه را درست پيموده بودی

giti

سلام..خوبی؟..پيش منم بيا..قربانت

ارمغان

سلام . و البته بايد برای نوشتن از هم کمک بخواهيم .فقط کمی دست و پای وزن شعر درد دارد که آن هم با استامينوفن تلاش حل است . با درود .