دلم برای کسی تنگ است...

می آیی و می روی ، هستی و نیستی . حست می کنم و حس نمی شوی...

آسوده می آیی ، ویران می روم...

/ 6 نظر / 3 بازدید
رویداد

[گل] مثل تشنگي گندم به آب مثل نم نم بارون بوي خاک مثل تو مثل چشم پاک بوي خاک وطن عشق تو توي قلبم خوندن از وطن حس منه عشق من خاک ميهن ايران ميخواهي بگي ما آمديم از يک نسل وحشي پس يک نگاهي بنداز به تخت جمشيد داري اسم ايرانو بد جلوه ميدي ... که اسمتو بزرگ بنويسن رو جلد سي دي دارم هدفتو تو دفترم مينويسم ... ميدونم که واسه چي ساختي فيلم ۳۰۰ ميدونم که دلت ساخته شده از سنگ و سرب جاي اينکه با هنر بسازي فرهنگ صلح تو اين تيرگي روابط هواي مه آلود ... ميخواهي ماهي بگيري از آب گل آلود ولي اينو به تو ميگم با زبان اصيل ... که ايران نميشه تباه و تسليم خدا به تو داده دوتا چشم بينا ... ببين کتابهاي سعدي و ابن سينا يا فردسي و خيام يا مولانا رومي ... هميشه توي

رویداد

[گل] ولي افشين نمي تونه ساکت شه ,,, اسم ايران بازيچه يک مشت ناکس شه هدفتو پاره ميکنم با تيغ ايمان ... تو کي هستي که بگي از تاريخ ايران کورش کبير بود صلح رو آغاز کرد ... يهوديها رو از بند بابل آزاد کرد کورش ساخت کتيبه حقوق بشر ... واسه همينه که دارم يک غرور قشنگ به ايرانمو به تاريخ وطنم ... به خاک همين سرزمين آميخته بدنم هر جاي اين کره خاکي هستي هموطن ... تا وقتي که خون تو ميدوه در بدن راضي نشوکه هر بيگانه با فرهنگ تو بازي کنه تاريخ ايران من هويت منه , ايران دفاع از تو نيت منه [بدرود]

رویداد

[خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ] [منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر]

مترسک

من آن غريبه فراموش شده فرداهاي بي هم بودنم ! من همان لحظه وهم آلود تلنگر احساس تو زير نور واژه ام ! من طپش قلب ترك خورده ي زمانم ! من همان سكوت سرسام آور دوستت دارم هاي سوخته ام ! من شبيه هيچ ٬ من شبيه پوچم !!! و يك شب آرام و آبي و آرماني ٬ خواهم رفت ! همان شب لغزش باران عشق بر بام دل .... گرچه ميدانم آواره و سرگشته ي كوي بي كسي بودي كه به محفلم پا گذاشتي ٬ اما اي هم قفس ٬ خوش آمدي !!! پیشاپیش به خاطر حضورت ممنونم !

گلامور

امیدوام زود ددلتنگیت با یه دنیا حضورش برطرف بشه!