اشک رازيست

لبخند رازيست

عشق رازيست

اشک آن شب لبخند عشقم بود

قصه نيستم که بگويی

نغمه نيستم که بخوانی

صدا نيستم که بشنوی

يا چيزی چنان که ببينی

يا چيزی چنان که بدانی

من درد مشترکم

مرا فرياد کن!

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد

من نميدونستم دوباره جدی شروع کردی... فکر ميکردم يه رفت و آمد زودگذره... خوشحلم دوباه ميبينمت.

محمد

فرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااد!... تا دلت بخواد مبتونم فرياد بزنم!

بی نام!

شگفت زده شدم از اينكه مي بينم اونكه هميشه "بيش از ديگران" در انتظار خوانده شدن...شنيده شدن...ديده شدن...روايت شدن و درك شدن بوده...امروز "شايد" با پس زدن تمامي خواسته ها و عادت هایگذشته... به تعريفي تازه از خودش رسيده--درد مشترك!!!—چه صفت ژرفي!!!...نياز فرياد شدن اما "همدلي" همدرهاست . كه اگر دست كم براي من چنين بود قلعه هاي نيرنگ و جهل و تعصب در خانه قديمي فرو مي ريخت و امروز روز شهرياري همخونه هاي من بود در دنيا...نه! نه شهرياري زور...كه شهرياري مهر و دوستي و كوشش و آباداني و رنگ و ترانه ...اميد كه دوست نازنين من فرياد بشه...فرياد كم كردن هر چه فاصله.. فريادي كه "سكوت" پر ابهام درون و پيرامونش رو بشكونه و با اون چتر رنگين و خيال انگيز عشق و "لذت از زندگاني" بر فراز روزهاش سايه افكن بشه. كه آرزوي منه براي اين نازنين. چنين باد!