رفته

آخرین روز دل انگیز شدی

آخرین شعر غم انگیز شدی

آخرین روز که لبریز شدی

آخرین بار که پاییز شدی

آخرین شمع که خاموش شود

آخرین ماه که بی نور شود

رفته ای از طپش این کوچه

رفته ای از پس این پنجره ها

رفته ای از نفس شب بوها

رفته ای نقطه پایان خیال

با تو از عشق سخن بیهوده است

صحبت چلچله ها نیست این بار

قسم پاک بهاران باشی

یا ز سرسبزی ایام هنوز

تابش مهر درخشان باشی

من به یاد تو و ایام تو دلخوش باشم

تو به دلتنگی باران باشی

نه دگر فرصت دیداری نیست

نه دگر شوق گرفتاری نیست

نه دگر هیچ ز ما نیست که نیست

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
متولد سی اسفند

جای یه ذره طنز توش کم بود ... هر چند میدونم اگه حس طنز بود که اینا دیگه نبود