مرداد

ما بدهکاریم
 به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند
 معذرت می خواهم چندم مرداد است ؟
 و نگفتیم
 چونکه مرداد
 گورِ عشق گلِ خونرنگ دل ما بوده است

"حسین پناهی"

/ 3 نظر / 3 بازدید
رضا

ما کی طلب کار می شویم کدام ماه؟

علی

"گل خونرنگ دل ما" قشنگ بود.