جدولٍ نیمه تموم

از این روزها که بگذریم دیگه بهانه ای برای دیدنت نیست ، هست؟ از این شبها که بگذریم دیگه بهانه ای برای دلتنگ بودنت هم نیست ، هست؟ دلت خوش باشه به همین چندین و چند ضربه ساعت ، به همین لحظه های کوتاه همنفسی ، به همین لمسهای گذرا و آنی ، به همین نگاه های کوتاه و سرسری ، به همین عطرها و بوها ، به همین...

از این روزها که بگذریم دیگه بهانه ای برای بودنت نیست ، هست؟

/ 5 نظر / 5 بازدید
دیوونه

با مطلب (به کجاها که نرسیدیم) آپم

امیر سالار

اعتراف کنم؟ "نگرفتم" یعنی، از خودم پرسیدم مگه "بهانه" بودنش، "خودش" نیست؟! واسه همین، نگرفتم. (تقلب میرسونی؟)

رضا

هر بار گرفتن دستهایت بهانه تازه ایست روز ها و شبها شاید تکرار باشد اما دستهایت که بموهایم کشیده می شود تکرار نیست

رضا

من یادم رفته کی خودم خودم را ناز کرده ام