هی خودت رو جا بده ، هی جمع شو تو خودت تا فراموش کنی ، هی هدفون رو بیشتر به گوش و بالشت فشار بده تا موزیک حواستو پرت کنه ،هی پتو رو بیشتر به خودت بپیچ تا این حس خواهش گرما و آغوش کذایی از یادت بره ، هی به شاخه های آلبالو حیاط نگاه کن و هم آغوشی با باد ، هی حافظ باز کن و هی بغضتو قورت بده، هی...

 هی ! احمق کوچولو ،وقتی نیست ، نیست دیگه . حالا هی صبح پاشو و توی آینه به چشمهای پف کرده از گریه زل بزن...هی

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی

اینا هم یه بخشی از زندگیه...سرزنش نکن.

رضا

دست از سر خودت ور دار باین خوبی داری کار می کنی تا حالا بکسی نگفتم .........بمن سر بزن

امیر سالار

نوشتنم برای این پست خیلی احمقانه است. هیچ کلمه بدرد بخوری برات ندارم... فقط، شاید یه چیز: نزار طولانی بشه، که بشه عادت. همین.