مترسک

مترسکهای عاشق

مترسکهای خوشبخت

مترسکهای ساده

مترسکهای لبخند

مترسکهای ساکت

مترسکهای همسر

مترسکهای شوهر

 این همه مترسک 

 این زمین خشک و بی حاصل

این زمین سرد...

/ 6 نظر / 7 بازدید
آشپز مدرن... شادی

چه ناراحت کننده بود اين نوشته. ح عجيبی داد بهم. چی بهش می گن؟ غم ؟ سوال؟ حسرت؟ خيلی چيزا با هم!!!!

بانوی خوب

وبلاگ زيبايی داره يکمی بعضی از نوشته هات حال و هوای ابری داره؟! شايد اسمش غمه يا افسوس يا به قول آشپز مدرن حسرت. نمی دونم ؟ اما اميدورام که دلت هميشه شاد باشه و لبت خندون

خانوم خونه

آره عزيزم. مگه بارداری ؟ اگه هستی بايد يه اطلاعاتی بهم بدی تا سونوت کنم عزيزم .