می‌دانی خودم هم نمی‌دانم دقیقا چه مرگم‌ست! پشت ماشین اول صبحی با صدای خواننده بلند‌بلند آواز می‌خوانم، بعد بغض می‌کنم و بعدتر گاهی گریه. بعد راننده‌هایی که با تعجب نگاهم می‌کنند را نمی‌بینم ،یکهو می‌پیچیم توی شکمشان، بوق می‌زنند، شایدم فحش می‌دهند،‌من که نمی‌شنوم. پایم را میگذارم روی پدال‌گاز ، تا ته. از بین ماشینها با سرعت رد می‌شوم، به کجا می‌خواهم برسم؟ نمی‌دانم.

گوشه‌ی پیاده‌روی یخ‌زده‌ی ولیعصر با کلاغها حرف‌می‌زنم، با گربه‌ی لمیده روی کاپوت گرم ماشینم که از سرما موهایش را پوش‌داده و مثل یک گلوله‌ی پشمی شده. دلم نمی‌آید فراری‌اش بدهم، انگار می‌فهمد. دستهای سردم را ها می‌کنم، گرم نمی‌شوند. توی چشمهایم نگاه‌می‌کند و خودش را لوس‌می‌کند.مثل تو، مثل وقتهایی که خودت را لوس‌می‌کردی.

عصرها لوپ تکرار می‌شود،نزدیک خانه برعکس عمل‌می‌کند.خیابانی خلوت و درختی نزدیکی خانه میعادگاه من است.سرعتم کم و کم‌تر می‌شود، هیچ ماشینی نیست که برایم بوق‌بزند، هیچ راننده‌ای نیست که بخواهد فحش یا شماره‌تلفن بدهد که از دید آنها دختری مشنگم که با سرعت ٢٠ کیلومتر میرانم تا تیکه‌ای را تورکنم. خودم هستم و خودم . موزیک چند بار با صدای بلند تکرار می‌شود. بعد از چند دور خیابان درختی را بالا و پایین‌رفتن می‌پیچم سمت خانه.لباسهایم را عوض می‌کنم، چراغها را روشن نمی‌کنم.شقیقه هایم تیر می‌کشند و انگارتوی سرم طبل می‌کوبند. توی تاریکی می‌خزم زیر پتو و صفحه‌ی موبایل را نگاه‌می‌کنم و می‌گذارم روی بالشم. منتظر تماس چه کسی هستم؟ نمی‌دانم.

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
ماهی

یک آهنگی هست از لئونارد کوهن، به اسم در انتظار معجزه. من این طور وقت ها این آهنگ را توی ماشین گوش میدهم که این همه سال انتظار یادم باشد و یادم باشد که در این دنیا معجزه ای اتفاق نمی افتد...

قهوه و سیگار

در انتظار همان چیزی هستی که این روزهایت را گرم کنند و معنی بخشند... ببینم خیابان درختیه تهرانپارس رو که نمیگی هان؟!

ال ما

چقدر این حس حس بدیه!! اینکه ندونی چی می خوای... اینکه با تک تک سلولات منتظری اما خودتم نمی دونی منتظر چی زوم که میشی رو حست میبینی اصلا چیزی وجود نداره اما تو باز منتظری امان امان امان

salome

نمیدونم چی بگم ، چون همیشه این حسو دارمو ، درکت می کنم و هیچوقت هیچکس و هیچ حرفی آرومم نکرده ،،،

رضا

هیچکس نمی داند چرا . وقتی هیچ چیز جای خودش نیست .و ما تکرار می کنیم . شب را . روز را و هنوز را. اخرین خوابی که دیده ائی یادت می اید ؟

پیپ خسته

برای هیچ کس معجزه ای اتفاق نمی افته.همینه.فقط باید یه کاری کنی که سرتو گرم کنی و نفهمی چقدر سخته این زنده بودن.حالا هرکس با یه چیزی خودشو مشغول می کنه.یکی با سیگار،یکی با الکل، یکی با بچه، یکی با کارش،یکی دیگه با خوندن، با ساز زدن و...باید بگردی و سرگرمیاتو پیدا کنی

شکلات فندقی

خوابهای خوب و بد زیاد می بینم و هر شب تو نزدیک همان خوابِ خوبم هستی فکر می کنم تا خوشبختیم یک غلت دیگر مانده و این غلت های لعنتی مرا از خواب بیدار می کنند هر شب