علی

برادرچراغها را باید روشن کرد

من از تو برای طلوع بی تاب ترم

بگذار این مذهب جادو در روشنی بمیرد

تا مذهب وحی را ببینیم

چهره ی علی در روشنایی زیبا و خدایی است

به تو و من ـ بی مذهب و مذهبی ـ هر دو

علی را در تاریکی نشان داده اند.

علی شریعتی

/ 8 نظر / 4 بازدید
محمد

اینجا چراغها را به عمد کشته اند... تا از علی همان تصوری را در ذهنمان ایجاد کنند که به نفعشان است...

باز هم صحبت از علي...بله علي عالم و مهربان و متواضع را اگر با تعاريف مرسوم بنگريم قمه كشي است كه ذوالفقارش بيش از علم و مهرش شهرت يافته...جماعت سيهپوش ماتم زده اما بي توجه به هر آنچه حق از روي ترس از مواجه با واقعيات زندگي و يا جهل و گم كردن يگانه آفريدگار شايسته پرستش و يا ريختن اشكي براي فرار از گناهان كرده و "ناكرده" دسته دسته پناه به تكايا و حسينيه ها و امامزاده ها مي برند...پايگاه شياطين...اكابر پرورش جهل و خشونت و تيرگي...بله بايد آينه را زدود اززنگار خرافات...اما آيا اينهمه تلاش شناخت "مزدك" "ماني" " آريوبرزن" "بابك" و كوروش را شایسته نيست؟ مذهب ما بزرگي چون شريعتي را داشت (كه البته انديشه هايش در عمل چيز ديگري شد!!!) اما مليت ما همچنان مظلوم است... نبايد مرعوب نظام عرب پرست شد و رها كرد اولويت ها را...علي را بايد شناخت اما...

....اما در جاي خود؛اگر كسي شناخت به من بگويد نقش علي را در تهاجم وحشيانه اعراب به سرزمينمان... تجاوزي كه هميهمنانم را به جرم مسلمان نبودن؛ به جرم نواختن تار؛ به جرم رقصيدن به جرم رنگين پوشيدن؛ وبهره بردن از دانش به خاك و خون و شكنجه و خرافه و سلابه كشاند و كشاندست و زنان ايراني را به جرم بزرگ زيبايي به خانه هاي اعراب متعفن شهوت پرست به كنيزي فرستاد...سوال من اين است كه علي آن موقع كجا بود؟ نقش علی در سپاه عرب چه بود؟من واقعا نمی دانم؟ شما می دانید؟

غم تنهايی ...

پيامهای قبلی رو خوندی . بيشتر حرفهای خودتو بنويس منظورم لايه های ذهنيته

محمد

عاشق؟ من؟ نمی دونم! بودم... اما نه.. هستم.... نه!... نمی دونم...

ناپيدا

اول سلام. دوم اينکه به روز بودن چيز خوبيه! سوم اينکه لازمه شناخت تلاش و زحمت ِ و ما هميشه دوست داريم به همه چيز بی زحمت برسيم!

محمد

از ۲۰ مهر تا امروز ميشه چقدر؟!

مجيد

سلام.مثل هميشه قشنگ بود . نور را در پستوی خانه نهان بايد کرد . فعلا بدرود .