اعتراف نامه

می دانستم از بچه های موسیقی بودی ولی نمی دانستم چه سازی ، نیلوفر راه رو باز کرد و ما رو به هم معرفی کرد، یادت هست؟ جلوی چشم اون همه دانشجو ی مشتاق که دائم آمارمان را داشتند ازت خواستم که معلمم باشی ( هنوز به جسارت اون روزم غبطه می خورم).

دستهایم سرد بود ، سرد سرد. کلاویه های پیانو زیر انگشتانم می لغزید، زیر چشمی نگاهم می کردی. صورتم داغ بود ، داغ داغ. کتاب سولفژ را آرام می زنی روی دستم...حواستون کجاست؟ می دیز گام بالا...دیگه هیجی نمی بینم همه رو فالش می زنم و  تو در دل به حماقتم می خندی...

از نظر تو استعداد خارق العاده داشتم یادت هست؟ هیچ فکر کردی چرا خنگ شدم ، چرا درسی را که صد بار با عشق تمرین کرده بودم اشتباه می زدم وقتی کنارم می نشستی؟ هیچ فکر کردی چرا دستهایم اینگونه می لرزید ، چرا چشمهایم اینقدر غم داشت و صدایم...

حرمت استادی و شاگردی رو همیشه حفظ کردیم ، طبق قانون نا نوشته ای نباید غیر از شما همدیگر رو خطاب می کردیم و طبق همان قانون هر روز از هم دورتر و دورتر شدیم...تو حرمت استادی و حضورت را در خانه  و خانواده ما حفظ می کردی... من حرمت شاگردی تو را  و هم دانشگاهی بودنمان را...سوختن و آب شدنم را لحظه به لحظه دیدم ولی تو ندیدی...یادت هست.

آخر کلاسمان الهه ناز می زدی ،( از روی عمد بود می دانم) اشکهای حلقه شده در چشمهایم را نمی دیدی یا نمی خواستی که ببینی... عذاب هایت هم برایم شیرین بود.

یک روز دل به دریا زدم ، شعرهایم را می گویم ، همه را دادم بخوانی . دلم را برایت باز کردم آشوبش را ببینی، دیدی و گذشتی، خواندی و  چند تا غلط ادبی گرفتی و گذشت.

 

سالها از آن روزهای پر تب و تاب من می گذرد ، دفتر شعرم گوشه کتابخانه خاک خورد ، پیانو گوشه خانه پدری و دلم زیر خروارها خاطره...تو کجای این سالها گم شدی؟؟ من کجا رها شدم؟ دلم کجا فنا شد؟

یادت هست؟؟!

/ 6 نظر / 3 بازدید
فرزام

کپ کردم!! اومدم بگم از کجا فهمیدی بدم می اومد پاک کنم رو بندازم گردنم. با خوندن مطلبت لال شدم اصلا. عالی بود ... مرسی

تارا

سلام خونه خوشگلی داری ولی اگه ناراحت نمیشی رنگش رو شاد تر و صمیمانه تر بذار مممنون از حضورت کاش یه هایمو میذاشتی به یادگار

تارا

کاش یه هایکو می ذاشتی به یادگار

ماهک

بی اختیار یاد این ترانه گوگوش افتادم: من کجای شب تو رو گم کردم و تنها شدم؟ آخر کدوم سحر، با بوسه ای پیدا شدم؟ این کدوم دلبازیه که زخمیِ تنهاییه؟ دونه یِ سرخِ انارهِ، که خودِ زیباییه برای تحمل روز سیاه، به تو فکر می کنم برای تصاحب رویای ماه، به تو فکر می کنم به تو فکر می کنم، به تو فکر می کنم . . . [گل]

علی

فکر کنم حق داشته....قبول نداری؟

شهاب

معرکه بود ! خیلی زیبا اون جریان احساسی رو توصیف کردی لذت بردم . . [لبخند]