روز هفتم

 _ خُب بعد که دیدی به جنون و افسردگی مطلق خیلی نزدیکی و شوخی بردارم نیست و دیگه اون نقابِ کذایی همیشه‌خندان و همه‌‌چیز خوبه و من چقدر خوشحالم کنار رفته و دیگه جلوی خیلی‌ها پقی زدی زیر‌ِگریه ، با یک سال وقفه کاری و کُنج‌عزلت خداحافظی می‌کنی و دوباره برمی‌گردی سر‌‌کارت .

_ بعد از دو‌‌ سال دوباره میری رستورانی که از دربون مهربونی که درِ ماشین رو برات باز میکنه تا گارسون خوش‌تیپ و خوش‌برخوردش تا غذای فوق‌العاده و موسیقی ایتالیایی‌اش رو یه‌جوره نوستالوژیکی دوست داری.

_ بعد از سه ‌‌سال دوباره با یه‌دسته گل‌نرگس سورپرایز میشی وهی فکر می‌کنی اولین باری که عاشق نرگس شدی کِی و کجا بوده وهی نفس عمیق می‌کشی وهی روحت از عطرش شاد میشه.

_ بعد از چهار ‌سال دوباره فکر می‌کنی که باید خودتو از این گرداب بیرحم و دور‌باطل هر‌جوریه بیرون بکشی که بدجوری داری بیشتر و بیشتر فرو میری و هنوز خوابی.

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
روانی

هی امان از خاطره ها[ناراحت]

علی

4 سال؟!!!...بابا بهتره بی خیال شی و شورش رو درنیاری...حداقل اینه که الان نباید گرداب باشه...باید شده باشه یه سایه ی دلپذیر کنار آفتاب روزمرگی ها...نه بیشتر.take care

بهنام!

بهتر از این نمی شه!

رضا

ما بخطا رفته ایم یا تو خطا کرده ای ............ ترک ما کرده ای عزیز